یکی از شاخه های اصلی تکنولوژیهای همگرا، علوم شناختی بوده که فعالیت اصلی آن مطالعه علمی ذهن، شامل تفکر، ادراک، حافظه، استدلال، تصمیم گیری، آموزش، آگاهی و … میباشد. هسته مرکزی فعالیت تیم نوروچلنج در سال ۱۳۹۳ شکل گرفت و با توسعه فعالیت ها، شرکت چالشگران ادراک ناب در سال ۱۳۹۶ به ثبت رسید. حوزه تحقیقاتی این گروه بر پایه علوم شناختی، مغز و اعصاب، هوش مصنوعی، مهندسی پزشکی، روانشناسی، مهندسی نرم افزار، مدیریت فناوری و مهندسی انفورماتیک است. این شرکت توانسته است طی فعالیت ۴ سال اخیر، علیرغم روبرو بودن با چالش عدم شناخت جامعه بیش از ۵۰٫۰۰۰ سنجش و غربال انجام دهد.
اندازه گیری استرس به وسیله گجت های پوشیدنی یک راهکار تکنولوژیک، دقیق و کاربردی است، که در ابتدا با پایش شاخص های مختلف ذهنی و روانی مسیر پیش بینی، پیشگیری و تشخیص را تسهیل میکند. شیوه انجام پروژه غربالگری HSE/HR در چند مرحله اصلی انجام می شود:
• تحلیل فضا، ساختار، شرح مشاغل و طراحی پلن برای سازمان: بر مبنای درخواست و اولویت سازمان، می توان پلن های اندازه گیری متفاوتی مبتنی بر جایگاه کارکنان، شرایط محیطی، محل کار، تایم کاری، جنسیت و … ارائه کرد. بدین منظور الزم است طی جلسه ای با واحد منابع انسانی سازمان و بازدید از محل کار پرسنل، پلن طراحی صورت گیرد. این بخش در حقیقت مغزافزار پروژه است
• اندازه گیری: شرکت بر اساس پلن طراحی شده که سابقا با واحد منابع انسانی هماهنگ شده است، غربالگری را انجام میدهند. تعداد و چگونگی اجرای غربالگری کامال وابسته به پلن طراحی شده دارد.
• ارائه گزارش پس از انجام غربالگری: داده های ثبت شده توسط کارشناس خبره و سیستم هوشمند، مورد تحلیل و ارزیابی قرار میگیرند.
• ارتقا، بهبود، درمان پس از غربالگری: تعیین سطوح مختلف استرسی در سازمان با سه حالت سطح استرس کم، سطح استرس نرمال و سطح استرس زیاد مواجه خواهیم شد .
نورومارکتینگ یکی از روش‌های مدرن ثبت واندازه ‌گیری واکنش کاربران نسبت به محصولات، تبلیغات، نرم‌افزار و وب سایت ها است، نورومارکتینگ به محقق کمک می‌کند تا دلیل تصمیم گیری مصرف کننده برای انتخاب یک محصول برند یا… را دریابد.
شرکت نوروچلنج اولین و تنها دارنده محصولات سخت افزاری و نرم افزاری در حوزه گجت های پوشیدنی ثبت و تحلیل صنعت نورومارکتینگ درایران است ومیتواند دیتاهایی شامل موارد زیر را ارائه کند:
۱٫ تشخیص احساس کاربر
۲٫ تعیین درصد توجه کاربر
با استفاده از نرومارکتینگ می توان خدمات جامعه متنوع را ارائه نمود برخی از این کاربردها به شرح زیر هستند:
• تمایز بین دو برند
• بررسی وضعیت یو ایکس به خصوص در وبسایت ها و اپلیکیشن ها
• انتخاب شعار، لوگو، رنگ ، برند
• مقایسه بین دو محصول
• بررسی اثرگذاری تبلیغ

کاربردهای Calme