دکتر احسان اربابی | شرکت طراحی نگار نواندیشگان

دکتر احسان اربابی
شرکت طراحی نگار اندیشگان

الکتروانسفالوگراف و الکترومایوگراف

مدارک تحصیلی:

 • دکترای علوم کامپیوتر- گرایش مهندسی پزشکی از دانشگاه EPFL سوئیس

 • کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- گرایش بایو الکتریک از دانشگاه صنعتی شریف

 • کارشناسی مهندسی برق- گرایش الکترونیک از دانشگاه صنعتی شریف

سوابق کاری:

 • از سال ۱۳۹۴ تا کنون در شرکت طراحی نگاراندیشگان

 • از سهامداران شرکت طراحی نگاراندیشگان

 • عضو تیم تحقیق و توسعه شرکت طراحی نگاراندیشگان

 • مدیر دپارتمان خدمات پس از فروش شرکت طراحی نگاراندیشگان

 • ۱۳۹۴- دانشگاه تهران: از سال ۱۳۹۰

 • استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – تدریس بایو الکتریک

 • ۱۳۹۰- دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیراز سال ۱۳۸۹

 • استاد مدعو دانشکده مهندسی پزشکی گرایش بایو الکتریک