تحقیق، طراحی، ساخت و تولید، نصب و راه‌اندازی، نگهداری و تعمیرات، مشاوره و ارایه خدمات مهندسی در زمینه سخت‌افزار و نرم‌افزار سیستم‌های کنترلی، الکترونیکی و مخابراتی و حمل و نقل ریلی و همچنین واردات و صادرات قطعات و سیستم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مرتبط با زمینه‌های مذکور

سیستم اینترلاکینگ الکترونیکی یکی از سیستمهای ایمنی حیاتی است که در حمل ونقل ریلی به کارمی رود. اینترلاکینگ اطلاعات را از سیستم های مـوجـود در محوطه مانند مـاشین سوزن، تراک، بالک، چراغ و… دریافت می نماید و بر طبق قوانین سیر و حرکت اقدام به مسیرگیری در جهت ورود، خــروج و مانــور قطار می کند. این اقدامات از طریق تعویض اتوماتیک سوزنهای ایستگاه ، اجازه تردد توسط چراغهای علائم کنارخطی و رعایت کلیه موارد ایمنــی انجام می شود. در صورتی که هر گونه نقض یا خطایی در سیستم وجود داشته باشد نرم افزارهای موجود اعلام وضعیت می نمایند و هرگونه تغییر در شرایط و وضعیت سیستمهای موجود با اعلام فرمان از طریق اینترلاکینگ امکان پذیر است. در حقیقت علائم الکتریکی با بهره گیری از انتقال فرمان ها از یک میز فرماندهی و دریافت اطلاعات از وضعیت موجود ایستگاه و ایستگاه های طرفین و عبور کلیه فرمان های اپراتور از فیلتر مقررات سیر و حرکت در مغز الکترونیکی اینترلاکینگ تعبیه شده در ایستگــاه ، موارد زیر را تحقق می بخشد:

  • کاهش تعداد پرسنل شاغل در ایستگاه و در نتیجه کاهش بروز اشتباه در مراکز تصمیم‌گیری
  • اخذ اطلاعات دقیق و یکسان از وضعیت موجود در ایستگاه های طرفین
  • دریافت متمرکز و صحیح فرمان های مورد نیاز توسط اپراتور
  • اعمال فرمان های ارسالی مطابق با مقررات به محوطه از فیلتر اینترلاکینگ
  • انتقال اطلاعات صحیح به رانندگان آلات نقلیه ریلی از طریق رنگ چراغ های علائم از فاصله دور بدون نیاز به تقلیل سرعت

و همچنین سیستم تراک محور شماری جهت نشان دادن وسایل نقلیه ریلی به اپراتور ایستگاه و سیستم اینترلاکینگ استفاده می شود .

سایر توانمندی ها:

 طراحی و ساخت سیستم های کنترل هوشمند ریلی  

 یکپارچه‌سازی (Integration System) پروژه‌های کنترلی ریلی

طراحی و ساخت سیستم های جامع سوپروایزری، کنترل وجمع آوری داده (SCADA)

خدمات مهندسی نصب، تست و راه اندازی، نگهداری و تعمیرات، خدمات پس از فروش سیستم های کنترلی، الکترونیکی و مخابراتی

اطلاعات تماس:

آدرس : تهران – خیابان شهید وحید دستگردی – خیابان فرید افشار – خیابان تونل آرش شرقی پالک ۸ واحد ۱۳

 وبسایت :  www.nazerfarzan.com   ایمیل: info@nazerfarzan.com