معرفی شرکت سیس نینی:
سیس نینی تنها پلتفرمی در کشور می باشد که در حوزه والدین و کودک از چندین بخش تشکیل شده و سعی نموده تا نیازهای والدین و کودکان را از قبل از بارداری تا سن ده سالگی کودک را تحت پوشش قرار دهد.
سیس نینی موفق شده است در چهارمین جشنواره اندیشمندان جوان جزو ۸ کسب و کار برتر سال ۱۳۹۹ برگزیده شود.
همچنین توانسته است منتخب در دومین دوره رونمایی از ده دستاورد کارخانه نوآوری آزادی در سال ۱۳۹۹ شود‌.
سیس نینی به طور کلی شامل بخش های ذیل می باشد:
اتاق سرگرمی
ویدیوهای آموزشی
آگهی والدین و کودک
دانستنی ها
ارسال و تحلیل نقاشی کودک
مشاوره تلفنی