هدف از تاسیس این شرکت هوشمند سازی مدیریت ناوگان کشور است و تلاش میکند تا بتواند بستر مناسب برای اشتغال زایی جوانان نخبه کشور را ایجاد نماید.
سامانه هوشمند مدیریت ناوگان چهارراه، محصول اصلی شرکت در آبان ماه سال ۱۳۹۶ با هدف کاهش هزینه های مالی و همچنان راحتی خاطر مشترکین استفاده کننده از دستگاه های ردیابی وسایل نقلیه تولید شد. در آن زمان با توجه به استفاده روزافزون مشترکین، این سامانه در مدت زمان اندکی موفق به پشتیبانی بیش از ۳۰۰۰ دستگاه ردیاب در سرتاسر کشور شد.