رویداد نونمایی با ارائه این عزیزان برگزار خواهد شد:

صالح رمضانی
میم دارو

میگرن کات

مهدی هادیان‌پور
مدیر عامل آیسان طب هادیان

اینجکتور کارتریج کارگذاری لنز چشم

داستان کارآفرینی فناورانەی دکتر مهدی هادیان‌پور

فاطمه کلاهدوز اصفهانی
مدیر عامل شرکت فراپایش امین

CoolTag