محصول شرکت در حوزه روابط عمومی است. سازمانهای بزرگ در طول سال هزینه های بالایی را خرج ارتباطات و برندینگ میکنند که اثربخشی بیشتر آنها به راحتی قابل اندازه گیری و ارزیابی نیست. پایداری و مداومت فعالیتها، همینطور همراه کردن تمام سازمان و سایر ذینفعان با شاخص ها کار عمدتا دشواری است! راه حل ما ایجاد بستری نسبتا ارزان است که به عنوان روشی نوآورانه در کشورهای مختلف آزمون خود را پس داده و میتواند در کنار سایر فعالیتها اثربخشی چندبرابری داشته باشد. ایجاد یک تم پارک تجربه با موضوع کسب و کار آن سازمان برای کودکان و نوجوانان که در حین بازدید به همراه خانواده یا مدرسه، با المانهای پارک درگیر شوند و علاوه بر یادگیری، تجربهای به یاد ماندنی از اکتشافات خود را به خانه ببرند! محلی که سازمان را در تماس نزدیک با مخاطبان خود قرار میدهد، نرخ بازتاب در شبکه های اجتماعی را افزایش داده و ارتباطات آینده در آن شکل میگیرد.
معرفی دو خطی:
طراحی و ساخت پارکهای تجربه به عنوان یک محصول در حوزه روابط عمومی که سبب ایجاد بستری پایدار و قابل ارزیابی برای ارتباط بیشتر و درگیر کردن مخاطبان میگردد.