شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی یک شرکت تحقیقاتی در زمینه الکترونیک قدرت است. طراحی انواع یوپی اس، رکتیفایرهای سبک و سنگین و همچنین تحقیقات در مورد انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، از جمله حوزه‌های کاری شرکت می‌باشد. در واقع محصولات و خروجی‌های کار در این شرکت، تحقیقات و طراحی‌های حاصل از آن‌هاست. اگرچه گاهی به‌منظور تکمیل طراحی، بازنگری، تصدیق و صحه‌گذاری، تولید مهندسی و مقدماتی تجهیزات طراحی شده انجام می‌گیرد، با‌این‌حال هدف اصلی تحقیقات و فروش، طراحی حاصل از آنهاست.

تحقیقات و طراحی‌های انجام شده نه تنها کاملاً قابل رقابت با انواع خارجی است بلکه در برخی موارد با فاصله چندین سال از سایر تحقیقات جهانی پیشی گرفته است. تولیدات حاصل از این طراحی‌ها علاوه بر کیفیت مناسب، معمولاً در مقایسه قیمتی از رقبای اروپایی خود عقب نیست. تحقیقات و طراحی‌های انجام شده در شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی، همگی قابلیت صادرات و استفاده در کشورهای دیگر را دارند تا آنجایی‌که در حال حاضر علاوه بر صادرات، بسیاری از محصولاتی که توسط شرکت‌های داخلی با استفاده از این طراحی‌ها تولید شده‌اند، ۶ شرکت مستقل خارجی در حال استفاده از این خروجی‌ها هستند.

در زمینه برنامه‌های آتی شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی باید گفت این شرکت قصد دارد فعالیت خود را در زمینه تحقیقات متمرکز در مورد یوپی اس و سایر تجهیزات الکترونیک قدرت و تکنولوژی‌های مرتبط ادامه دهد. در این راستا جهت تکمیل طراحی، بازنگری، تصدیق و صحه‌گذاری، با تولید مهندسی و مقدماتی تجهیزات طراحی شده، این هدف ممکن می‌گردد.

با توجه به اینکه افزایش رشد مصرف انرژی در جوامع مدرن صنعتی، علاوه بر خطر اتمام سریع منابع فسیلی، جهان را با تغییرات برگشت‌ناپذیر و تهدید‌آمیز زیست‌محیطی مواجه کرده است، لذا در برنامه‌ها و سیاست‌های بین‌المللی در راستای توسعه پایدار جهانی، نقش ویژه‌ای به منابع تجدیدپذیر انرژی محول شده است. به گونه‌ای که به‌طور مثال اتحادیه اروپا تولید ۵۰% انرژی الکتریکی مورد نیاز در سال ۲۰۳۰ از طریق انرژی‌های نو را هدف قرارداده است. لذا بدلیل این نیاز مهم در کشور، ادامه تحقیقات در مورد انرژی‌های نو نیز، از جمله برنامه‌های آتی قرار داده شده است.