محصولاتی که در هفتمین رویداد نونمایی (حوزه صنعت برق) معرفی شدند:

محصولاتی که در ششمین رویداد نونمایی (حوزه حمل و نقل هوشمند) معرفی شدند:

محصولاتی که در پنجمین رویداد نونمایی (حوزه مالی) معرفی شدند:

محصولاتی که در چهارمین رویداد نونمایی (حوزه الکترونیک/مخابرات و حمل و نقل) معرفی شدند:

محصولاتی که در سومین رویداد نونمایی (حوزه IT/ICT) معرفی شدند:

محصولاتی که در دومین رویداد نونمایی (حوزه علوم شناختی) معرفی شدند:

محصولاتی که در اولین نونمایی (حوزه سلامت) معرفی شدند:

نوروبیز

پارک فناوری پردیس

شبکه فن بازار ملی ایران

اینوتکس

اکوموتیو

آیسان طب هادیان

میم دارو

فرا پایش امین
چالشگران ادراک ناب (نوروچلنج)
داده پردازی سلامت دیجیتال نوتاش
طراحی نگار اندیشگان

اسپارا

بازی ساز باش
سیس نینی
سیستم‌های ناظر فرزان
الکترونیک سپید افرا
فناوران طرح و توسعه سپنا
فناپ
رایبد
مانیار
دیپس
دیجی سان
چهارراه
EQSCI
گروه صنعتی هوشمند آسیا
شایان فناوران
فطروسی الکترونیک
البرز تدبیرکاران