شرکت پژوهشی تولیدی سیناسل در سال ۱۳۸۶ تاسیس شده و کار خود را با انجام طرحهای پژوهشی مصوب دانشگاهها در زمینه درمان بیماران با سلولهای بنیادی شروع کرده است. سپس در زمینه تولید بافت برای درمان غضروف آسیب دیده زانو قراردادی جهت خرید تکنولوژی از آلمان و آموزش پرسنل شرکت برای تولید غضروف با کشور اتریش امضا کرده و متعاقب آن، تکنولوژی تولید غضروف را در شرکت پیاده کرده است.

شرکت سیناسل اولین شرکتی است که تاییدیه (Good Manufacturing Practice) GMP برای تولید سلولهای بنیادی، غضروف، پرده آمنیوتیک، سلول های چربی و پلاسمای غنی از پلاکت یا (Platelet-rich plasma)PRP را از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اخذ کرده است.
در حال حاضر شرکت سیناسل سه محصول آمنیوسین، سل آمنیوسین و آمنیودیسک را به صورت رسمی در بازار دارویی کشور ارائه کرده و همچنین ده ها محصول مرتبط با حوزه سلول درمانی را در مراحل مختلف تحقیق و توسعه و عرضه به بازار دارد. همچنین با شرکت سیناسل خدمات گسترده ای را در زمینه تامین سلول بر اساس استاندارد GMP جهت استفاده در موارد درمانی و تحقیقاتی در حوزه سلول درمانی به پژوهشگران و درمانگران محترم ارائه میکند.
جدیدترین محصول شرکت با نام پلاسین کر مراحل تحقیق و توسعه را طی نموده و امیدواریم به زودی موفق به اخذ تاییدیه از سازمان غذا ودارو و استفاده با اندیکاسیون مزوتراپی برای بیماران گردد.