شرکت دانشیاران نواندیش سانیار در سال ۱۳۹۹با هدف ابداع، بومی سازی و تجاری¬سازی فناوری¬های نوین و علوم روز دنیا در مصارف مخابراتی مورد نیاز کشور با کمک جمعی از نخبگان و محققان این حوزه تأسیس شده است و در محل پارک فناوری پردیس تهران فعالیت خود را آغاز نموده است. پروژه¬های این شرکت اغلب پروژه¬های تحقیق و توسعه در زمینه مخابرات و کامپیوتر میباشد.
در شرکت دانشیاران نواندیش سانیار طراحی و پیاده¬سازی لینک¬های مخابراتی و استانداردهای معتبر صورت میگیرد که اغلب این پیاده¬سازیها بر روی بوردهای سخت افزاری GPU ،FPGAو CPUمیباشد. همچنین طراحی و انجام پروژه های تحقیق و توسعه در حوزه پردازش سیگنال¬های دیجیتال و هوش مصنوعی از دیگر حوزه¬های فعالیت سانیاری ها است. مأموریت شرکت دانشیاران نواندیش سانیار، ارتقاء و بهبود ارتباطات رادیویی است. برای این منظور علاوه بر رقابت با سایر شرکتهای مشابه، بیشترین زمان و تلاش شرکت در جهت ابداع محصولات خلاقانه، متنوع و بدیع با تکیه بر متخصصین شرکت است. بر این اساس اهداف اساسی شرکت عبارتند از:
❖ ایجاد تنوع و انعطافپذیری به منظور شخصی¬سازی در سامانه¬های الکترونیکی و ارتباطات رادیویی.
❖ ایجاد بازار از طریق خلاقیت در ابداع و ایجاد محصولات.
❖ فراهم نمودن بستری برای همکاری، آموزش و به کارگیری فارغ¬التحصیلان و متخصصین مخابرات و الکترونیک کشور.
❖ انعطاف پذیری و شخصی سازی محصولات براساس درخواست مشتریان و کارفرمایان به نحوی که به طور کامل با نیاز آنها
مطابقت داشته باشد و رضایتمندی کامل مشتریان و کارفرمایان خود را جلب کند.
❖ پشتیبانی کامل و همیشگی از محصولات ارائه شده در جهت رضایتمندی مشتریان و کارفرمایان